Sweat Man

Sweat Man - A Crossfit Life

Sweat Man

Lying down after a heavy workout is so relaxing. The sweat man leaves a temporary mark on the floor like a ghost. It shows the hard work and perseverance to come to this point no matter the outcome. 

Liggen na een zware wod is zo heerlijk. Het zweet laat een tijdelijke markering achter op de vloer. Dit is de uitkomst van het harde werk en doorzettingsvermogen om tot dit punt te komen ongeacht de uitkomst.