Steam man

Tim Tokkie after a heavy workout in the dead of winter.

Steam man

Time Tokkie after a heavy workout in the Crossfit Energy box. Steam man, Sweat from his head evaporates in the dead of winter. 

Tim Tokkie na een zware workout bij de Crossfit Energy box in Hoorn, Nederland. Steam man, het zweet van zijn hoofd verdampt in de koude lucht midden in de winter.