Glitter and Glamour party

Het nieuwjaarsfeest van Crossfit Energy staat in het teken van Glitter and Glamour. Iedereen heeft zich mooi aangekleed en voorbereid op een spetterend feest. Samen gaan ze op de foto. 11-1-2018, Hoorn, The Netherlands

Glitter and Glamour is the Crossfit Energy’s new year party theme. Everybody dressed up for THE party of the year. 11-1-2019, Zwaag,

Steam man

Steam man Time Tokkie after a heavy workout in the Crossfit Energy box. Steam man, Sweat from his head evaporates in the dead of winter.  Tim Tokkie na een zware workout bij de Crossfit Energy box in Hoorn, Nederland. Steam man, het zweet van zijn hoofd verdampt in de koude lucht midden in de winter.

Waterfight

Waterfight! It is summer. Scorching heats of 35 degrees Celcius are common now. Working out in these heats take a great toll on the body. Sleep is bad, in this heat you sweat more than average, so you have to supplement by drinking more. The traditional team wod that Crossfit energy does on Friday morning

Sweat Man

Sweat Man Lying down after a heavy workout is so relaxing. The sweat man leaves a temporary mark on the floor like a ghost. It shows the hard work and perseverance to come to this point no matter the outcome. Liggen na een zware wod is zo heerlijk. Het zweet laat een tijdelijke markering achter